Hoe ziet mijn werkwijze eruit?
  •  Klantgericht
  • Laagdrempelig
  • Kortdurend

Klantgericht

Voordat de behandeling start brengen wij jouw specifieke situatie in kaart en maken we een globaal plan van aanpak. Als dit plan akkoord is, start de begeleiding.


Bij vragen over opvoeding gaan we samen op zoek naar factoren die hierop van invloed zijn. Verwachtingen en teleurstelling in het gezin komen aan bod. En ook hoe de gezinsleden met elkaar omgaan. Soms is het zinvol om een video-opname te maken van een dagelijkse gebeurtenis, zoals de maaltijd of het spelen. Video geeft de mogelijkheid om de situatie eens rustig te bekijken.

Vragen van kinderen staan nooit los van de gezinssituatie. Daarom is het in de meeste gevallen voldoende om alleen met ouders/verzorgers te spreken. Het kan ook wenselijk zijn een kind apart te begeleiden of juist met het kind en de ouder(s) tegelijk te spreken.

Met jongeren bekijken we samen hoe we met een probleem kunnen omgaan. Wat is voor jou belangrijk in je leven. Wat wil je leren? Hoe kan je dat het beste aanpakken?

Bij vragen met betrekking tot de relatie, richten we ons op het verhelderen van de eigen behoeftes en verlangens. Hoe verhouden die zich tot de verlangens die de partners van elkaar hebben? Met deze inzichten kijken we samen opnieuw naar wat werkt en wat niet werkt.

Vanzelfsprekend zijn vroegere omstandigheden en/of gebeurtenissen van vroeger mede bepalend voor de ontwikkeling van een persoon. Het is belangrijk om te ontdekken hoe je met die ervaringen in het leven van alledag omgaat. Het heden staat centraal in de begeleiding. Wat zijn de kwaliteiten die je in de loop van je leven hebt ontwikkeld? En hoe kunt je die kwaliteiten zo goed mogelijk inzetten. In de begeleiding leert je hoe je (weer) richting en betekenis kan geven aan jouw leven.

Kortdurend
Het aantal benodigde consulten is afhankelijk van de problematiek. Meestal bestaat de begeleiding uit ongeveer 5 tot 12 gesprekken. Wanneer er bij het intakegesprek aanwijzingen zijn dat een langdurige begeleiding noodzakelijk is dan kan er, in overleg met jou, voor gekozen worden om je door te verwijzen.

Laagdrempelig
Er hoeft niet direct sprake te zijn van “zware problematiek”. Tijdig aan de bel trekken kan juist zorgen dat problemen sneller opgelost worden. Zo kan het bijvoorbeeld prettig zijn om een deskundige te raadplegen bij allerdaagse opvoedingsvragen. Een gesprek kan ook helpen bij nieuwe keuzes of belangrijke veranderingen in het leven, of om weer in beweging te komen wanneer je voor jouw gevoel bent vastgelopen.