Goede Zorg!

Kwaliteit is belangrijk, vooral in de zorg. Samen met jou wil ik je helpen jouw doelen te bereiken op een verantwoorde en professionele manier.

Kwaliteitsstatuut:

 

Met ingang van 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te hebben en deze openbaar te stellen aan hun cliënten. In het kwaliteitstatuut GGZ staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet. Je kunt het kwaliteitsstatuut van drs. A. Duinker, Gz-psycholoog in de praktijk inzien.

 

ROM:

 

Tevens is het in 2017 verplicht om effectonderzoek te doen naar de behandeling. Dit gebeurd met de zogenaamde ROM (Routine Outcome Monitoring). Dit betekend dat aan het begin en einde van de behandeling een digitale vragenlijst naar je zal worden verzonden. Bovendien wordt op het einde van de behandeling een kort onderzoek gedaan naar de mate waarin je tevreden bent met de geboden hulp. Deze gegevens worden gepseudonimiseerd en landelijk aangeleverd. Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan kan je vragen naar een opt-out regeling.

 

Klachtenregeling:

 

Alle informatie wordt vertrouwelijk, volgens de beroepscode, behandeld. Mocht je onverhoopt tegen problemen aanlopen bespreek dit dan in een zo vroeg mogelijk stadium, zodat we samen tot een oplossing kunt komen. Komen we er samen niet uit, dan kan je gebruik maken van een klachtenregeling. Vanaf 2017 is de praktijk aangesloten bij de NIP Klachten en Geschillenregeling.